جذابیت 2

بعد کشف دیگه ی من:

واکنش آدما به ما نتیجه ی رفتار خودم هست.

من با مادر و داداشی امتحان کردم.

عالی عالی پرتقالی داره نتیجه میده ها!

یعنی چقده راحت میشه جلوی بعضی دعواها و تنشها رو گرفت و من نمی دونستم ها!

خیلی خوشم اومد.

هیچی دیگه اهان داشتم می گفتم:

اون بدبخت شاید یکمی هم حق داشت بترسه از من.

اونجوری که من خط و نشون کشیدم براش که اگه این کار رو بکنی من طلاق میگیرم و این کار و نکنی من ترک میکنم زندگی رو.

به حقوق من احترام باید بزاری و با یه لحن تند و جدی هم گفتم که پس افتاد بی نوا.

آره باید یادم بمونه که حرفام رو خوشگلتر و شکیلتر بگم و منظورم رو لطیفتر برسونم.

آخه تو خودت هم خدایی از مردی که بیاد و بخواد از همه جزییات سر دربیاری خوشت نمیاد و برات جذاب نیست.

اونخ چجوری انتظار داری اون از تویی خوشش بیاد که به همه چی گیر دادی و جزیی ازش همه چی رو پرسیدی و پشت بند هر کدوم هم گفتی نشه ال میکنم و بل میکنم.

بعلللللللللللللللللللللله اینم تجربه ی این دفعه ی ما.

/ 0 نظر / 75 بازدید