وقتی از چیزی سر در نمیاری!

وقتی از چیزی سر در نمیارید خودتون خیلی به نفهمی نزنید. آروم باشید و بزارید طرف کار خودشو انجام بده و حرف خودشوم بزنه.

جوری رفتار کنید که گویی چیز خاص و مطلب خاصی نیس و چیز راحتی هست.

تازه وسطش یه حرف با کلاس بی ربط هم بزنید که یهویی طرف فک کنه شما خیلی بلدین واون هیچی بلد نیس.

البته بسته به طرفتون هم داره اگه میبینید باظرفیته راحت باشید.

ولی اکثر موقعها این تکنیک خوب جواب میده و خودتون رو حفظ کنید.

/ 0 نظر / 36 بازدید