شکر گزاری

1. خدایا شکرت که امروز شیشه 1 پذیرایی رو حسابی وقت گذاشتم  و تمیز کردم چون خیلی بعدا توی روحیه ام موثر هست.

2. خدایا شکرت که پدر حالش عالی هست و خوب . این واقعا شکر داره.

3. خدایا شکرت که من دیگه اعصاب خودم رو واسه چیزای بیخودکی خرد نمیکنم و کلی واسه خودم دختر آروم و شنونده ی ماهی شدم.

4. خدایا شکرت دیشب آخر شب نشستم و اون دو شکل رو درست کردم و کامل یادم بود.

5. خدایا شکرت که دیروز وقت گذاشتم و رفتم برچسب روی کابینت رو چسبوندم با حوصله.

6. خدایا شکرت که دارم دنبال راههای عملی و واقعی میگردم تا این ادم رو فراموش کنم.

7. خدایا شکرت که حوصله کردم و با دقت خوبی موهای مامان رو حنا گذاشتم.

8. خدایا شکرت که دیروز هم موهای خودم رو با دقت خوبی حنا گذاشتم.

9. خدایا شکرت که با دقت و در وقت مناسبی مسواک می زنم.

10. خدایا شکرت که آخر شب با دقت خوبی صورتم و دستام رو کرم میزنم و ویتامین آ به لبم و وازلین به کف پام.

/ 0 نظر / 51 بازدید