خدایا از تو ممنونم برای این همه شادی!!!!!!!!

یه دنیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییا از تو ممنونم.

پست اول دی پارسال رو خوندم و یادم اومد که چه حال و روزی داشتیم.

چقد چقد چقد بابا خوب شده بود وای عالی عالی پرتقالی!

 اصلا فکر نمی کردم این طوری بشه بابا.

اینقده خواهری رو تحویل گرفت و بچه و شوهرش رو و فامیلش رو که خدااااااااااااااا میدونه.

وای خدایا چجوری ازت تشکر کنم.

یه دنیا بازم از تو ممنونم خدا جونممممممممممممممممم برای این همه شادی!