خیلی خیلی جالب بود. عالی عالی پرتقالی!!!

حدسی که من دیروز زدم کاملا غلط بوده و بحث کلا روی دو نفر دیگه هست که من از یکی خیلی خوشم میاد ولی فکر نمی کردم اصلا به من فک کنه!